Provozní řád chalupy

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito základními pokyny:

Provozní pokyny pro návštěvníky resortu

 1. Příjezd hostů do resortu v den počátku pobytu mezi 16-20h (po dohodě se správcem budov). Ubytování hostů bude provedeno po předložení platných dokladů totožnosti současně s předáním klíčů a seznámením s objektem a s provozním řádem budovy. (provádí správce budovy p. Hýbner tel. 601244016).
 2. Ubytovaní jsou povinni seznámit se s provozním a ubytovacím řádem a dodržovat jeho pokyny a nařízení.
 3. Ubytovaní jsou povinni zabezpečit si své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 4. Parkování vozidel hostů je umožněno ve venkovním prostranství před vstupem do budovy. Provozovatel resortu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech.
 5. Pro udržení čistého prostředí si hosté při vstupu do budovy penzionu řádně očistí obuv a v prostoru budovy používají domácí obuv (přezůvky).
 6. K uložení jízdních kol, sportovního a zimního vybavení (lyže, snowboardy, lyžařské boty…) ubytovaní použijí šatnu a kolárnou-lyžárnu ve vstupní části resortu.
 7. Při používání společných prostor (chodby, toalety, kuchyně, společenská místnost…) je nutno tyto prostory udržovat v čistotě a pořádku s ohledem na sdílení prostorů s ostatními ubytovanými.
 8. Děti mladší 6 let mají pohyb po budově povolen pouze v doprovodu rodiče nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za případné škody na majetku penzionu, způsobené dítětem (bez ohledu na věkovou kategorii), nesou odpovědnost rodiče případně odpovědné osoby.
 9. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na správci nebo provozovateli resortu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 10. Objezd hostů z resortu v den ukončení pobytu mezi 8-10h (po dohodě se správcem budov). Vrácení klíčů s předáním ubytovacích prostor a společně užívaných prostor ve stavu jako při převzetí (provádí správce budovy p. Hýbner).
 11. V případě, že host předá ubytovací prostor s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

V prostorách ubytování je zakázáno:

 1. Provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.)
 2. Přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě, nebo ubytovávat osoby nad rámec počtu nahlášených osob.
 3. Odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování nebo ze společných společenských prostor.
 4. Kouření v celém objektu a přilehlých objektech vyjma venkovních prostor.
 5. Umísťovat v prostorách penzionu psi a jiná zvířata (pokud se po dohodě se správcem nebo provozovatelem resortu nestanoví jinak).
 6. Nosit zbraně, střelivo a výbušniny, nebo ji jinak přechovávat ve stavu umožňujících jejich okamžité použití.
 7. Být pod vlivem alkoholu, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva.
 8. Na pokojích a chodbách je důrazně zakázáno používání vlastních elektrických nebo plynových spotřebičů s výjimkou hygienických zařízení a přenosných elektro zařízení (telefony, tablety, počítače…) Zákaz se týká zejména varných a topných spotřebičů.

Závěrečná ustanovení

 1. Návštěvníci resortu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky resortu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
 • PRVNÍ POMOC 155
 • HASIČI 150
 • POLICIE 158

 

PROVOZNÍ ŘÁD BAZÉNU

Provozní pokyny pro návštěvníky bazénu:

 1. Z technologických důvodů je povinnost zavírat dveře do bazénu.
 2. Pro návštěvníky jsou k převlečení do plavek určeny společné šatny a to z obou stran bazénu (budova 16 a budova 24).
 3. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, naboso, nebo v odpovídající čisté bazénové obuvi.
 1. Děti mají přístup do bazénů povolený od jednoho roku. Koupání dětí do jednoho roku není z hygienických důvodů doporučováno. Děti ve věku 1 až 3 let mají povinnost mít pro vstup do bazénu plavací plenku.
 2. Děti do 12 let musí být v prostorách bazénu v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Před koupáním v bazénu jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů se osprchovat, umýt mýdlem a čistou vodou spláchnout.
 4. Čištění bazénu probíhá každý den v především dopoledních hodinách, kdy cca 2 hodiny je bazén roboticky čištěn.

V prostorách bazénu je zakázáno:

 1. Dělat zbytečný hluk, běhat po ochozech bazénu, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do bazénu.
 2. Vstupovat do bazénu bez plavek, bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat ústa a nos ve vodě, močit do bazénu, používat krémy, mýdla s olejem, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu nebo prostory bazénu.
 3. Kouření, a to v celém objektu bazénu a přilehlých objektech.
 4. Vnášet pití ve skleněných nebo jinak rozbitných obalech.
 5. Používat skleněné a jiné ostré předměty, požívat alkoholické nápoje, jíst potraviny a používat žvýkačky.
 6. Svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení a dekorace. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný.
 7. Vstupovat do bazénu v době kdy probíhá robotické čištění bazénu.
 8. Vodit do prostoru bazénu psy nebo jiná zvířata. 

Závěrečná ustanovení:

 1. Návštěvníci objektu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností, nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky bazénové haly a nabývá platnosti dnem vyhlášení.

FORTYS MORÁVKA s.r.o.

 

DESATERO SAUNOVÁNÍ VE FORTYS MORÁVKA

Kdy saunu navštěvovat a nenavštěvovat

Pravidelné saunování pozitivně ovlivňuje stav pokožky, trénuje náš srdeční a oběhový systém, napomáhá uvolnění svalstva po náročné aktivitě a vylučování toxických látek a působí proti celulitidě. Působí také jako velmi dobrá možnost regenerace a prevence.

Saunu rozhodně nenavštěvujte při virózách a zánětlivých onemocněních, kardiovaskulárních chorobách, horečce, po vydatném jídle či nalačno, s žízní nebo po vyčerpávající námaze. Nemocné osoby by se o vhodnosti saunování měly poradit se svým lékařem. Pro dosažení maximálního účinku nezanášejte své tělo toxickými látkami. Nekonzumujte před a během saunování alkohol a nekuřte.

Děti v sauně

Pokud se rozhodnete vzít do sauny děti, nenuťte je násilím. Čím menší dítě je, tím mějte větší pochopení a trpělivost. Vhodný věk je až od tří let. Vždy po celou dobu saunování musí být s rodičem nebo zodpovídající dospělou osobou.

Spuštění sauny a světla

Před zapnutím sauny zkontrolujte, že je posuvná větrací klapka v rohu oproti vstupu uzavřená. Saunu lze spustit na ovládacím panelu tlačítkem on/off vlevo dole. Teplota je pevně nastavená na 90° C a sauna je automaticky v provozu 3 hodiny. Po skončení režimu se sama přepne na 40° C tzv. vysoušecího režimu. Dveře do sauny při nahřívání i po skončení saunování nechávejte zavřené. Pokud je potřeba spustit saunu znovu, je toto možné provést kdykoliv znovu – zmáčknutím tlačítka on/off, kdy se na displeji znovu zobrazí teplota, na kterou se sauna nahřívá a časová informace s 3 hod provozu.

Na ovládacím panelu (vpravo dole) jsou rovněž dvě tlačítka pro zapnutí/vypnutí spodních nebo vrchních světel v sauně. Je na Vás jakou atmosféru si pro saunování zvolíte.

Prostěradla

Přímo v sauně jsou vždy nachystána prostěradla na celý pobyt, nová jsou vydávána správcem pouze na vyžádání a to za poplatek 50 Kč za kus. Myslete na ostatní, protože všechna nejsou jenom „pro Vás“.

Vstup do sauny

Před vstupem do sauny se pro zvýšení efektu umyjte vodou a mýdlem a řádně osušte.

Průběh saunování

Vaše tělo se v sauně detoxikuje a odvádí škodlivé látky. Podložte celé tělo prostěradlem nebo osuškou, která odplavené toxiny zachytí.

Jedno saunovací kolo by mělo ideálně trvat mezi 8 až 15 minutami. Důležitou součástí saunovacího procesu je ochlazování ve sprše. Proceduru teplo a chlad je ideální opakovat 3x. Abyste se znovu nezahřáli, osprchujte se po posledním ochlazení vlažnou vodou. Póry pokožky jsou otevřené, proto nepoužívejte mýdlo, abyste je nezanesli.

Poslouchejte své tělo

Pravidla saunování říkají, že saunování není závod, kdo déle vydrží, ale především zábava a relaxace. Poslouchejte signály vašeho těla a při pálení boltců, špičky nosu, bradavek či po uplynutí doporučené doby pobytu saunu opusťte.

Poloha v sauně

Pro ideální termoregulaci se doporučuje si v sauně na prostěradlo lehnout. Při klasickém sedu totiž dochází k většímu rozdílu mezi teplotou hlavy a spodní části těla, což nemusí některým lidem dělat dobře. Vždy ale platí pravidlo, že byste se měli v sauně chovat tak, aby to bylo příjemné hlavně vám. Ze začátku proto můžete vyzkoušet vícero poloh.

Myslete také na to, že ve spodních lavicích je vždy menší teplota než v horních patrech. Začátečníci by proto měli volit nejprve tato místa.

Při odchodu ZHASNOUT

Při odchodu je nutné vždy po sobě zhasnout. Sauny i WC se vypínají automaticky, ale chodbičku a prostor před saunami prosím zhasněte.

Zkontrolujte prosím také, že nikde neteče voda (na WC ani ve sprše). Děkujeme.

Zamykání

Při odchodu za sebou prosím zamčete. Protože má klika speciální bezpečnostní mechanismus, je nutné ji dát nejprve otočit nahoru ↑ (jakoby do protipohybu), uslyšíte, jak jazýček zámku vyjede a teprve potom je možné otočit zámkem a zamčít.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu desateru saunování a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený saunovací zážitek!

 • FORTYS MORÁVKA s.r.o.

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

 Provozní pokyny pro uživatele sportovního hřiště:

 1. Využívání hřiště je možné pouze ke sportovním účelům.
 1. Při užívání hřiště je každý povinen dodržovat čistotu a pořádek, řídit se vyvěšenými pokyny nebo pokyny správce.
 2. Každý je povinen dbát na bezpečnost svou i dalších uživatelů hřiště.
 3. Vstup na sportovní hřiště je povolen pouze ve vhodné a čisté obuvi. Je zakázáno používat kopačky (obuv s kolíky), které nejsou určené pro umělý povrch.
 4. Děti do 6 let musí být na hřišti v doprovodu svého zákonného zástupce či jiné osoby starší 18 let.
 5. Jakékoli poškození sportovního hřiště je nutné ihned ohlásit správci. (tel. č.: 601244016)

Na sportovním hřišti je zakázáno:

 1. Poškozovat a ničit povrch hřiště. Je zakázán vjezd na povrch hřiště na kole, skateboardu či kolečkových bruslích.
 2. Dělat zbytečný hluk.
 3. Ponechávat na místě odpadky. Je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch hřiště.
 4. Kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 5. Konzumovat alkoholické nápoje či jiné omamné látky. Zákaz vstupu podnapilým osobám.
 6. Vnášet pití ve skleněných nebo jinak rozbitných obalech.
 7. Svévolně manipulovat nebo poškozovat vybavení a dekorace hřiště. Za způsobené škody je návštěvník plně odpovědný.
 8. Vodit do prostoru sportovního hřiště psy nebo jiná zvířata. 

Po skončení aktivity je uživatel povinen:

 1. Vykartáčovat celý povrch hřiště k tomu určeným kartáčem.
 2. Uklidit veškeré sportovní nářadí na místo k tomu určené.

Závěrečná ustanovení:

 1. Návštěvníci objektu jsou povinni šetřit veškerá zařízení a vybavení a vystupovat dle zásad slušného chování.
 2. Provozovatel se zprostí odpovědnosti za úraz nebo poškození zdraví návštěvníka, pokud se prokáže, že si toto způsobil vlastní neopatrností nebo nedodržením provozního řádu.
 3. Provozovatel neručí za ztrátu nebo případné poškození osobních věcí uživatelů sportovního hřiště.
 4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování sportovního hřiště a jeho vybavení budou uživatelé vykázáni. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 5. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního.

FORTYS MORÁVKA s.r.o.